Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Grażyna Nowakowska ma swoją siedzibę w Wałbrzychu przy ulicy B. Chrobrego 3/1.

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:30.

Komornik przyjmuje strony we wtorki w godzinach 10:00 - 13:00 oraz w czwartki w godzinach 13:00 - 15:30.