Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Grażyna Nowakowska

Ul. B. Chrobrego 3/1, 58-300 Wałbrzych; Telefon: /074/ 84-268-28 lub /074/ 84-224-00; e-mail: walbrzych5@komornik.pl

Konto Bankowe: BZWBK O/WAŁBRZYCH: 56 1090 2271 0000 0005 8400 0768

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:30. Komornik przyjmuje strony we wtorki w godzinach 10:00 - 13:00 oraz w czwartki w godzinach 13:00 - 15:30.